Formaat kent een unieke samenwerkingsstructuur met een maatschappelijke inbedding. Om Formaat heen bestaat een ruime schil van professionals uit welzijnsorganisaties en de gezondheidszorg die aanvullende kennis leveren. Wij werken alleen samen met professionals die geloven in onze aanpak:

"werken aan een goede en stabiele financiële toekomst voor onze cliënt met oog voor haar of zijn welzijn''

Met professionals in het veld voeren we regelmatig overleg over de problematiek waarmee onze cliënten te maken hebben. Zo bereiken we enerzijds dat andere organisaties baat hebben bij de signalen die wij afgeven en anderzijds dat Formaat beter in staat is om maatwerk te leveren.

Voor de administratieve kant van onze werkzaamheden werken we samen met een professionele partner. Hierdoor kan Formaat zich volledig richten op de belangen van de cliënt. Deze partner voldoet aan alle vereisten waaraan ook Bewind van Formaat als organisatie dient te voldoen.