Formaat is een onderscheidende bewindvoerder in de markt. Formaat is in staat om kwalitatief goede financiële hulp te leveren aan mensen die zelf onvoldoende in staat zijn hun administratieve en financiële huishouden op orde te krijgen en/of te houden. Om dat te bereiken werken wij samen met onze cliënten en belanghebbenden aan een financieel gezondere toekomst voor onze cliënten. Met andere woorden:

"wij bieden onze cliënten een wenkend perspectief"

Onze organisatie gaat voor een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement. Dit betekent dat winst wel belangrijk is voor de continuïteit van Formaat maar niet leidend is voor onze bedrijfsvoering. Dat is het welzijn van de cliënt.