Formaat heeft een onafhankelijk fonds opgericht voor cliënten die -door onvoorziene omstandigheden- tijdelijk niet aan de belangrijkste verplichtingen kunnen voldoen. Het gaat om mensen die in een ongewenste en onomkeerbare situaties terecht zijn gekomen. In zo’n situatie kan Formaat incidenteel dit fonds aanspreken om haar cliënt te helpen.

Jaarlijks wordt een bijdrage uit het resultaat van Formaat aan dit fonds gedoneerd. Organisaties die ons werk een warm hart toedragen kunnen ook een bijdrage aan dit fonds leveren. Het fonds is ondergebracht in een aparte stichting met een eigen, onafhankelijk bestuur.