Het mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen, zoals:

·       dementerenden
·       verstandelijk gehandicapten
·       en psychiatrische of comateuze patiënten. 

Hierbij gaat het met name over zaken als verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

Mentor als regisseur

De mentor is geen eerstelijnshulpverlener maar een regisseur van de zorg voor de betrokkene, die pas in deze rol in actie komt wanneer dat nodig is. De mentor stelt bijvoorbeeld in samenspraak met de behandelaar het zorgplan vast, maar de uitvoering van de zorg behoort niet tot de taken van de mentor.
Daarna wordt als het ware over de schouder van de behandelaar meegekeken of de behandeling, verpleging en/of verzorging correct wordt uitgevoerd. De cliënt wordt zoveel mogelijk bij het behandelplan betrokken.