U kunt uw huur niet betalen. Meestal krijgt u eerst een aanmaning. Als u dan niet betaalt treft de woningcorporatie een betalingsregeling met u. Maar als u die niet kunt nakomen is er vaak meer aan de hand. Voor u het weet krijgt u brieven van deurwaarders, lopen de schulden snel op en in het ergste geval wordt u uw huis uitgezet.

Hoe sneller u dan hulp krijgt, hoe makkelijker het is om de problemen op te lossen.

Formaat staat huurders en verhuurders bij als er sprake is van een dreigende huurachterstand, door tijdig met de huurder in gesprek te gaan en deze te helpen met zijn financiële huishouding. Waar de verhuurder tot aan de voordeur komt, gaat Formaat verder achter de voordeur. 

Met deze hulp wordt het risico op huurachterstand beperkt. Bij situaties waarin reeds achterstand is ontstaan, werken we samen met de huurder aan een duurzame oplossing zodat de verhuurder weer met vertrouwen de maandelijks huur tegemoet kan zien. Kijk hoe wij te werk gaan bij "schuldhulp".