Formaat kan ook als curator optreden voor mensen die zowel hun financiële als hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij mensen met een psychiatrische aandoening, maar ook in gevallen van drank- of drugsmisbruik. Iemand die door de rechter onder curatele is gesteld verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid en kan niet zonder toestemming van de curator rechtshandelingen verrichten.

Curator

Het is niet eenvoudig om de taken van de curator precies te beschrijven. Aan de ene kant dient hij de cliënt en diens belangen te beschermen, maar aan de andere kant moet hij zoveel mogelijk bevorderen dat de cliënt zelf doet wat hij of zij kan. Of de cliënt in een concrete situatie voldoende in staat is om zijn eigen belangen redelijk te waarderen, wordt dan vastgesteld door de hulpverlener in overleg met de curator.