Voor mensen die wél in staat zijn zelfstandig hun administratieve zaken af te wikkelen en slechts een klein steuntje in de rug nodig hebben om hun dagelijkse (financiële) zaken op orde te krijgen of te houden, biedt Formaat budgetbeheer aan.

Budgetbeheer waarborgt het correct en tijdig betalen van de maandelijkse (vaste) lasten en eventuele aflossing van schulden. 

Uw financiën kunnen spanning opleveren als ze niet stabiel zijn. Samen met u werken wij eerst aan een oplossing voor de actuele financiële problemen. Zo helpen wij u rust en stabiliteit terug te vinden. Dat geeft u ruimte om u met uw eigen ontwikkeling bezig te houden en met hoop en vertrouwen naar de toekomst te kunnen kijken.

Doel budgetbeheer

Het doel van budgetbeheer is om te garanderen dat de vaste lasten op tijd worden betaald. Dit zijn minimaal de huur/hypotheek, gas, water, elektra en wettelijk verplichte verzekeringen. Ook zorgen we ervoor dat er geen (nieuwe) schulden of betalingsachterstanden ontstaan.
Maar wij gaan nog een stapje verder. Uw financiën worden volledig onder de loep genomen en gestabiliseerd waar dat nodig is.

Hoe gaan we te werk?

Intakegesprek

We plannen met u een intakegesprek. Tijdens dat gesprek verzamelen we zoveel mogelijk informatie over uw actuele financiële situatie. Daarmee wordt uw startpositie bepaald, en zien we wat gedaan moet worden om uw financiën optimaal te stabiliseren.

Budgetplan

Er wordt een begroting opgesteld waarin uw inkomsten en uitgaven worden opgenomen, zodat u een duidelijk beeld krijgt van uw financiële situatie. Het einddoel is altijd een financieel stabiele situatie, waarbij alle (vaste) lasten tijdig kunnen worden betaald en er wekelijks of maandelijks een minimaal vast bedrag aan huishoudgeld kan worden gegarandeerd. Er wordt ook rekening gehouden met het opbouwen van spaargeld voor onverwachte uitgaven, zoals het vervangen van een koelkast of wasmachine.

Op het moment dat er schulden zijn, is sparen niet altijd direct mogelijk. Dan moet er als eerste een oplossing komen voor de schulden. Hoe schulden aangepakt worden is te vinden bij het onderwerp "Schuldhulp".

Voor budgetbeheer kunt u kiezen uit twee pakketten: Budgetbeheer Basis en Budgetbeheer Totaal.

Budgetbeheer Basis

Bij Budgetbeheer Basis zorgen wij ervoor dat uw financiën stabiel blijven. We openen een beheerrekening. Vanaf deze rekening worden uw inkomsten en uitgaven beheerd. U houdt uw eigen rekening als leefgeldrekening of we openen een nieuwe voor u. U kunt gebruik maken van ons telefonische spreekuur, maar verder heeft u geen begeleiding nodig. Budgetbeheer basis wordt aangegaan voor minimaal één jaar. Na dat jaar is het per maand opzegbaar.
De kosten voor Budgetbeheer Basis vindt u in de tarievenlijst.

Budgetbeheer Totaal

Bij Budgetbeheer Totaal krijgt u naast het basispakket extra begeleiding. Zo verzorgen wij de belastingaangifte, toeslagen, kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsheffingen enzovoorts.

Ook het totaalpakket heeft een minimale looptijd van één jaar. Dat doen we omdat in het totaalpakket een stabilisatiefase is opgenomen die maximaal drie maanden duurt. Daarin worden uw financiën geoptimaliseerd en uw dossier klaar gemaakt voor schuldhulpverlening indien dat nodig is.
In de totale periode van één jaar komt nagenoeg alles aan bod dat zich kan voordoen in een financieel huishouden. Na dit eerste jaar kan er een keuze worden gemaakt tussen het behouden van het totaalpakket of de overstap naar het basispakket en is het pakket maandelijks opzegbaar.

Als u schuldhulpverlening nodig heeft, dan loopt de stabilisatiefase schuldhulp gelijktijdig naast de stabilisatie in uw budgetbeheer. Zodra de stabilisatiefase is afgerond, binnen maximaal drie maanden, is uw dossier meteen klaar om te gaan bemiddelen met uw schuldeisers. Het schuldhulpverleningstraject wordt direct verder ingezet. Hiermee wordt onnodig wachten voorkomen. Binnen drie tot zes maanden zijn uw financiën gestabiliseerd en is uw schuldhulpverleningstraject afgerond. Dit betekent dat er een afgerond minnelijk traject, of een verzoek om WSNP, eventueel met dwangakkoord, is ingediend bij de rechtbank.
Ook de kosten voor Budgetbeheer Totaal vindt u in de tarievenlijst.