MEDEWERKERS VAN FORMAAT

Formaat is opgericht door Wilfried Stribos en Rob Vissers. Beiden zijn bevlogen mensen die brede ervaring hebben opgedaan bij zowel maatschappelijke organisaties als in de commerciële sector. Deze ervaring biedt een stabiele basis voor de manier waarop zij bewindvoering vorm geven. Aan die basis voor bewindvoering is een ruime schil van professionals uit welzijnsorganisaties en uit de gezondheidszorg toegevoegd die aanvullende kennis leveren.  Professionals die net als Formaat het belang van de cliënt voorop stellen.

Bewind van Formaat biedt perspectief

Wie zijn wij?

ir. Wilfried Stribos

ir. Wilfried Stribos, bewindvoerder

Wilfried heeft een lange carrière als adviseur en interim-directeur/bestuurder bij woningcorporaties. Vanuit die hoedanigheid heeft hij ervaring opgedaan met mensen die op een of andere manier ondersteuning nodig hebben bij hun dagelijkse gang van zaken.

 

Martijn Wassink

Martijn Wassink, mentor

Martijn heeft ruime ervaring in de zorg bij verschillende zorgorganisaties. Dit deed hij in de functie van begeleider, coach en coördinator. In deze functies heeft hij veel ervaring opgedaan op het gebied van onder andere ondersteuningsplannen en het onderhouden van contacten met verwanten en professionals, en vooral met het aangaan van een goede dialoog met de betrokken cliënt.

ir. Rob Vissers

ir. Rob Vissers, bewindvoerder

Rob was 20 jaar directeur van een woningcorporatie. Regelmatig kwam hij hier mensen tegen die het niet lukt om de financiële huishouding zelfstandig te organiseren. Daarnaast bekleedde hij diverse onbezoldigde bestuursfuncties bij maatschappelijke organisaties en liefdadigheidsinstellingen.